سفارش تبلیغ
صبا

دانلود نمونه سوالات رشته ادبیات عرب

یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/8/3 4:50 عصر| | نظر

http://www.scribd.com/doc/178939164/1230062-pdf

http://www.scribd.com/doc/178939617/1230064-pdf

http://www.scribd.com/doc/178939682/1230065-pdf

http://www.scribd.com/doc/178940100/-1230071-1-pdf

http://www.scribd.com/doc/178940325/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-91-pdf

http://www.scribd.com/doc/178940453/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-pdf

http://www.scribd.com/doc/178940530/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-91-pdf

http://www.scribd.com/doc/178940575/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-pdf

http://www.scribd.com/doc/178940650/1230127-pdf-tatbighi-pdf

http://www.scribd.com/doc/178940706/1230006-1-pdf

http://www.scribd.com/doc/178940730/1230017-1230075-1-pdf

http://www.scribd.com/doc/178940640/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A11-pdf

http://www.scribd.com/doc/178940691/1230025-1-pdf


قابل توجه دانشجویان ادبیات عرب در درس تفاسیر ادبی :

یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/8/3 4:30 عصر| | نظر

گرد آوری بخشی از ترجمه تفاسیر ادبی برخی سوره ها

http://www.scribd.com/doc/178938043/tafasir-pdf


<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

پیوند‌ها

Online User